Castables / Betonlar

These are refractories which are applied to the surfaces through casting. Our products are suitable for the following application areas:

  • Casting, sphero, steel-making ladles
  • Non-ferrous casting, petrochemical industry
  • General usage
  • Induction furnace coils
  • Tundishes

Bu ürünler döküm ve vibrasyon yoluyla gerekli yüzeylere uygulanır. Ürünler aşağıda belirtilen uygulama alanları için uygundur:

  • Döküm, sfero, çelik potaları
  • Demirdışı döküm, petrokimya sektörü
  • Genel amaçlı
  • İndüksiyon ocak bobinleri
  • Tandişler

Our Products / Ürünlerimiz :