Lining / Astar

These products are developed for Steel, Iron, Sphero, Non-ferrous, General purpose casting ladles and other application areas.

Bu ürünler Çelik, Demir, Sfero, Demirdışı, Genel Amaçlı döküm potaları ve uygulama alanları için özel geliştirilmiş harçlardır.

Our Products / Ürünlerimiz :

  • 85 CL: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Çok yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde kullanım için uygundur.
  • 80 CL: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Çok yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde kullanım için uygundur.
  • 75 CL: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting. Suitable to be used at high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde ve genel kullanım için uygundur.
  • 70 CL: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting. Suitable to be used at high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde ve genel kullanım için uygundur.
  • 65 CL: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting. Suitable to be used at moderate high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on non-ferrous metal, petrochemical and other industries where moderate service temperatures are required.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Orta seviyede çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Demirdışı metal, petrokimya ve çok yüksek çalışma sıcaklığı gerektirmeyen endüstrilerde kullanılır.