General Purpose / Genel Amaçlı

These products are developed for Steel, Iron, Sphero, Non-ferrous, General purpose casting equipment and other application areas.

Bu ürünler Çelik, Demir, Sfero, Demirdışı, Genel Amaçlı döküm ekipmanı ve uygulama alanları için özel geliştirilmiş harçlardır.

Our Products / Ürünlerimiz :

  • S.FEST 95: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting, plastering, rodding. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Çok yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde kullanım için uygundur.
  • S.FEST 90: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting, plastering, rodding. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Çok yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde kullanım için uygundur.
  • S.FEST 80: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting, plastering, rodding. Suitable to be used at high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir refrakter. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme yoluyla uygulanır. Yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde kullanım için uygundur.
  • S.FEST 70: Alumina based castable refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting, plastering, rodding. Suitable to be used at high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.