Lining Repair / Astar Tamir

These products are developed for repairing Steel, Iron, Sphero casting and other refractory coatings.

Bu ürünler Çelik, Demir, Sfero, Demirdışı, Genel Amaçlı döküm potaları ve uygulama alanları için özel geliştirilmiş harçlardır.

Our Products / Ürünlerimiz :

  • 85 CT: Alumina based castable repair refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting and plastering. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir tamir refrakteri. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme ve sıvama yoluyla uygulanır. Çok yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde kullanım için uygundur.
  • 80 CT: Alumina based castable repair refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting and plastering. Suitable to be used at high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir tamir refrakteri. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme ve sıvama yoluyla uygulanır. Yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde kullanım için uygundur.
  • 75 CT: Alumina based castable repair refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting and plastering. Suitable to be used at high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir tamir refrakteri. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme ve sıvama yoluyla uygulanır. Yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve sfero dökümlerinde ve genel kullanım için uygundur.
  • 70 CT: Alumina based castable repair refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting and plastering. Suitable to be used at high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both pig iron and sphero casting processes.
  • Alümina bazlı dökülebilir tamir refrakteri. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme ve sıvama yoluyla uygulanır. Yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Pik ve sfero dökümlerinde ve genel kullanım için uygundur.
  • 65 CT: Alumina based castable repair refractory. Ready for use after water addition and mixing. Applied to the specified area through casting and plastering. Suitable to be used at moderate high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on non-ferrous metal, petrochemical and other industries where moderate service temperatures are required.
  • Alümina bazlı dökülebilir tamir refrakteri. Su katımı ve karıştırma sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Belirlenen alana veya kalıba dökme ve sıvama yoluyla uygulanır. Orta seviyede çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Demirdışı metal, petrokimya ve çok yüksek çalışma sıcaklığı gerektirmeyen endüstrilerde kullanılır.