B.Furnace Taphole / Y.Fırın Döküm Deliği

This product and its variants are specially designed for Blast Furnace tapholes.

Bu ürünler Yüksek Fırın döküm deliği için özel geliştirilmiş harçlardır.

Our Products / Ürünlerimiz :

  • Ferrotap MT7: Carbon, Silicon and Alumina based preshaped refractory material. Applied to the taphole opening by means of pressure.  With its non-toxic special resin bonded fomulation, it is much better than highly toxic tar-bonded taphole clays both in terms of performance and health and ecological concerns.
  • Karbon, Silisyum ve Alümina bazlı şekillendirilmiş refrakter. Ağız açıklığına basınç yoluyla uygulanır. Özel reçine bazlı formülasyonu sayesinde, katran içeren türevlerine göre çok daha iyi bir performans ve daha az insan / çevre sağlığına olumsuz etki sağlar.