Special / Özel

These products are specially developed for Cupola furnace siphon, taphole, inner surface and runner areas and Blast Furnace Tuyere holes.

Bu ürünler Kupola ocağı sifon, döküm deliği, hazne, yollukları ve Yüksek Fırın Tüyer delikleri için özel geliştirilmiş harçlardır.

Our Products / Ürünlerimiz :

  • KS: Alumina and Silicon Carbide based ramming refractory material. Ready for use directly after unpacking. Applied to the surface by means of ramming and/or gunning. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both cupola furnace siphons and runners.
  • Alümina ve Silisyum Karbür bazlı dövülebilir refrakter. Kullanıma hazırdır. Yüzeye tabanca ve dövme yoluyla uygulanır. Çok yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Kupola ocağı sifon ve yolluklarında kullanılır.
  • RAM: A slightly modified version of KS. It is based on Alumina and Silicon Carbide. Ready for use directly after unpacking. Applied to the surface by means of ramming and/or gunning. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on cupola furnace siphons, runners, tapholes and inner surfaces.
  • Alümina bazlı dövülebilir refrakter. Kullanıma hazırdır. Yüzeye tabanca ve dövme yoluyla uygulanır. Orta seviyede yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Kupola ocağı sifon,döküm deliği, hazne ve yolluklarında kullanılır.
  • TC: Carbon and Silica based ramming refractory material. Ready for use directly after unpacking. Applied to the surface by means of ramming. Suitable to be used at moderate high service temperatures. Designed to block Blast Furnace tuyere holes.
  • Karbon ve Silika bazlı dövülebilir refrakter. Kullanıma hazırdır. Yüzeye tabanca ve dövme yoluyla uygulanır. Orta seviyede yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Yüksek Fırın Tüyer deliklerini tıkamak amacıyla kullanılır.