Lining / Astar

These products are specially developed for Steel, Pig-Iron Casting Ladles.

Bu ürünler Çelik ve Pik Demir Potaları için özel geliştirilmiş harçlardır.

Our Products / Ürünlerimiz :

  • 85PF/85PS: Alumina based ramming refractory material. Ready for use directly after unpacking. Applied to the surface by means of ramming and/or gunning. Suitable to be used at very high service temperatures and is resistant to thermal shocks. Can be used on both steel and pig-iron casting ladles.
  • Alümina bazlı dövülebilir refrakter. Kullanıma hazırdır. Yüzeye tabanca ve dövme yoluyla uygulanır. Çok yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Çelik ve pik demir potalarında kullanım için uygundur.
  • 60PF/65PS: Alumina based ramming refractory material. Ready for use directly after unpacking. Applied to the surface by means of ramming and/or gunning. Suitable to be used at moderate high service temperatures. Can be used on pig-iron casting ladles.
  • Alümina bazlı dövülebilir refrakter. Kullanıma hazırdır. Yüzeye tabanca ve dövme yoluyla uygulanır. Orta seviyede yüksek çalışma sıcaklığı ve termal şok dayanımına sahiptir. Pik demir potalarında kullanım için uygundur.