B.Furnace Runners / Y.Fırın Kanalları

These products are specially developed for Blast Furnace runners.

Bu ürünler Yüksek Fırın kanalları için özel geliştirilmiş harçlardır.

Our Products / Ürünlerimiz :

  • LV52T: Bauxite and Silicon Carbide based ramming refractory material. Ready for use directly after unpacking. Applied to the surface by means of ramming and/or gunning. It has higher cold crushing strength compared to its counterparts. Also very resistant to thermal shocks.
  • Boksit ve Silisyum Karbür bazlı dövülebilir refrakter. Kullanıma hazırdır. Yüzeye tabanca ve dövme yoluyla uygulanır. Kırılma mukavemeti sektördeki rakiplerine göre daha yüksektir; termal şoklara dayanımı üst düzeydedir.
  • L175/19CS: Ultra low cement Fused alumina and Silicon Carbide based castable refractory material. Ready for use after water addition, mixing and vibration. Applied by means of casting. It provides higher crushing strength and better durability.
  • Çok düşük çimentolu Korund ve Silisyum Karbür bazlı dökme refrakter malzemesi. Su katılıp harç halinde karıştırıldıktan sonra vibre edilerek kullanıma hazır hale getirilir. Yüksek mukavemet ve uzun dayanım süresi sağlar.
  • 60S: Bauxite and Silicon Carbide based refractory material. Ready for use directly after unpacking. Applied to the surface by means of ramming and/or gunning. Only suitable for slag runners. Economic, low durable version of LV52T.
  • Kullanıma hazır Boksit ve Silisyum Karbür bazlı dövülebilir refrakter. Yüzeye tabanca ve dövme yoluyla uygulanır. Sadece cüruf ve tali kanallarda kullanım için uygundur. LV52T’nin göreceli olarak daha düşük dayanımlı ekonomik versiyonudur.