Ramming Mixes / Dövülebilir

These products are applied to the surfaces by means of ramming and/or gunning. Our products are suitable for the following application areas:

  • Blast furnace main, iron, slag, tilting runners
  • Blast furnace tuyere holes
  • Blast furnace taphole openings
  • Steel, pig iron casting ladles
  • Cupola furnace siphon, tapping hole, inner surfaces and runners

Bu ürünler uygulama yüzeylerine dövülerek veya tabanca yöntemi ile uygulanır. Ürünler aşağıda belirtilen uygulama alanları için uygundur:

  • Yüksek fırın ana, pik, cüruf, tilting, tali kanalları
  • Yüksek fırın tüyer delikleri
  • Yüksek fırın döküm deliği
  • Çelik, pik döküm potaları
  • Kupola ocağı sifon, döküm deliği, hazne, yollukları

Our Products / Ürünlerimiz :