About Us / Hakkımızda

Ferrorefrakter Inc., established in the year 1998, is one of the leading producers of high quality refractory products and services for iron&steel and aluminium industries in Turkey. Working cooperatively with a respectable German monolithic refractory producer, Ferrorefrakter Inc. mainly produces blast furnace runner mixes, castable refractories (crucible, tundish etc.), ramming mixes (crucible, siphon, cupola etc.), mortars and aluminium treatment fluxes. We supply some of our quality products: blast furnace runner mixes, castables and mortars to all integrated iron& steel factories in Turkey; namely Isdemir, Erdemir and Kardemir. Additionally, our ramming mixes, castables, fluxes and other refractories continue to satisfy our customers who have iron&steel-making, casting, sphero, aluminium melting foundaries.

With our Quality Assurance System driven by “Total Quality” philosophy and ISO 9001: 2000 certificate endowed in the year 2003, we care most about customer satisfaction. Having this sense, we have our company policy listed below:

*Improving our qualities continuously in every way,
*Minimizing our costs by producing on time as planned and with minimal waste,
*Delivering our products as expected and on time,
*Continuosly renewing ourselves to reach our predefined goals,
*Analyzing causes of our mistakes & problems carefully
*Being enthuastic about learning and development,
*Improving our personnel’s moral and efficiency,
*Protecting our natural environment.

———————————————————————————————————————————

Ferrorefrakter San. ve Tic. A.Ş. 1998 yılında üretime başlayan, demir çelik ve döküm sektörüne sunduğu kaliteli ürünleri ve hizmetleri ile refrakter endüstrisinde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biridir. Almanya’da bulunan saygıdeğer monolitik refrakter üreticisi bir firma ile işbirliği yaparak Türkiye’de ana olarak Yüksek Fırın Kanal Harcı, Dökme Refrakter Malzemeler (Pota, Tandiş Emniyet vb.), Dövme Refrakter Malzemeler (Pota, Sifon, Kupol Ocağı vb.), Örgü Harçları ve Alüminyum İşleme Flaksları üretmektedir. Firmamız ülkemizdeki entegre demir çelik fabrikalarından İsdemir, Erdemir ve Kardemir’e yüksek kalitede Yüksek Fırın Kanal Harcı, Dökme Refrakter Malzemeler, Örgü Harcı temin etmektedir. Ayrıca, dövme (ramming), dökme (castable) vb. refrakter malzemelerimiz ve flakslarımız çelik, pik ve sfero, alüminyum döküm yapan dökümhanelerde çok başarılı olarak görev yapmaktadır.

2003 yılı içerisinde aldığımız ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistemi standardizasyon belgesi ile pekiştirmiş olduğumuz “Toplam Kalite Felsefesi” yönergesindeki Kalite Güvence sistemimiz ile müşteri memnuniyetini esas alarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu anlamda belirledigimiz şirket politikamız aşağıdadır:

*Kalitemizi her yönden sürekli geliştirmek,
*Maliyetlerimizi düşürmek, zamanında en az israf ile üretmek,
*Müşterilerimize beklentileri doğrultusunda ve zamanında ürünümüzü teslim etmek,
*Belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm çalışanlar olarak kendimizi sürekli yenilemek,
*Eksiklerimizi ve hatalarımızı analiz ederek devamlı gelişmeye açık öğrenen bir organizasyon olmak,
*Tüm çalışanlarımızın moral ve verimliliğini arttırmak,
*Çevreye, doğal yaşama duyarlı ve saygılı olmak.